นี่เป็นบทเรียนที่ Sony และ Facebook ได้เรียนรู้ไปแล้วและเป็นเรื่องดีที่ Valve ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการนี้